HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser


Følgende salgs- og leveringsetingelser er gældende for alle tilbud og aftaler om vareleverancer og tjenesteydelser fra WEB2IT, med mindre andre vilkår er bekræftet skriftligt af WEB2IT.

 

Tilbud og priser


Tilbud er gældende 14 dage fra tilbuddets afgivelse. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra WEB2IT. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms og anden afgift.

 

Leveringstid

 

Leveringstid regnes fra det tidspunkt, hvor WEB2IT har modtaget alle produktionsdele i overensstemmelse med WEB2IT's specifikationer. Såfremt kunden ikke rettidigt har opfyldt aftalte vilkår eller på anden måde forsinker leverancens udførelse, f.eks. ved ændring i ordren, er WEB2IT berettiget til, efter eget valg, at forlænge leveringstiden med en rimelig frist eller at hæve aftalen.

 

Fakturering og betaling


Faktura udstedes ved  klarmelding fra WEB2IT af website på testområde. Betalingsbetingelser er 14 dage netto ved levering. Ved misligeholdelse af aftalen har WEB2IT ret til omgående at fremsætte krav om betaling af såvel forfaldne som ikke forfaldne tilgodehavender hos kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso og at stoppe alle leverancer, herunder tilbageholde kundens originalmateriale. Alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld afholdes af kunden. For ekspedition af rykkerbreve beregnes et gebyr pr. gang, p.t. DKK 100,00 for anden og tredie rykker. Såfremt gæld ikke indbetales senest 10 dage fra tredie rykker dato, så overgives sagen til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

 

Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering


WEB2IT kan kræve sikkerhedsstillelse og kreditvurdering. Hvis sikkerhed ikke kan stilles, eller resultatet af kreditvurderingen ikke er tilfredsstillende, er Web2it berettiget til at hæve aftalen uden konsekvenser for WEB2IT.

 

Ejendomsforhold


Du har som kunde ejendomsretten over design samt tekstindhold. WEB2IT har ejendomsretten på selve grundsystemerne, da disse er dynamiske. Dette gælder blandt andet CMS, Paperturn  og Web2it filemanager samt en lang række moduler.

 

Email-backup


Det påhviler til enhver tid kunden at tage back-up af emails. Også selvom WEB2IT leverer mail-adresser og administrerer dem.

 

Forsikring


Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til WEB2IT, idet opbevaring af sådant materiale sker for kundens risiko. Det er ligeledes kundens ansvar at få forsikret den leverede løsning i tilfælde at driftstab eller mod direkte / indirekte fejl.

 

Produktionsmateriale


Kunden leverer produktionsmateriale til WEB2IT frit i hus og fortoldet i overensstemmelse med WEB2IT's specifikationer. Modtaget materiale vil efter kundens ønske bliver returneret eller destrueret for kundens regning. Kunden skal levere billedmateriale, logo samt de oplysninger, der kræves, for at WEB2IT kan oprette en grundlæggende hjemmeside. Opsætning af indholdet (struktur, produkter, tekster og billeder) er, som udgangspunkt, ikke inkluderet i vores tilbud.

 

Undersøgelsespligt og reklamation


Kunden har pligt til straks ved varens modtagelse at undersøge den for at konstatere, om den er i  kontraktmæssig stand. Er den aftalte mængde ikke leveret, eller er varen behæftet med mangler, påhviler det køber straks at underrette WEB2IT herom. Enhver reklamation skal være skriftlig og være WEB2IT i hænde senest to uger efter levering. WEB2IT har herefter en rimelig frist til undersøgelse af reklamationen. WEB2IT er berettiget til at afvise reklamationer, som fremsættes efter, at kundens produktionsmateriale er returneret eller destrueret.

 

WEB2IT fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller manglende levering af ekstra produkter / opdateringer. Det er endvidere kundens eget ansvar, at lovligheden af data følger den danske lovgivning.

 

Generelt


På alt programmering leveret af web2it er følgende gældende:

 

Koden optimeres til Microsoft Internet Explorer version 7.0 og højere samt Mozilla firefox.
Html standarden 4.01 trans. fra W3C overholdes, dvs. siden er tilgængelig i de fleste browsere på markedet.

Der tages i løsningen højde for søgemaskineoptimering (SEO), således at søgemaskiner der kommer forbi, får de optimale muligheder for at optage hjemmesiden.

 

Vores aftaler inkluderer 5 GB trafik/måned og 300mb diskplads med mindre, andet er skriftligt aftalt.

 

Yderligere trafik afregnes med kr.30.-/GB.

 

Ved nyhedsbrevsystemer inkluderes 100MB Trafik om måneden. 100 MB svarer til ca. 4.000 nyhedsbreve. Ved yderligere 100 MB trafik pålægges 60,- pr. md.

 

Der er altid driftomkostninger forbundet med at drive en hjemmeside. Omkostningen dækker support, hosting, drift og trafik. Prisen udgør for Web2it CMS med billeddatabase kr. 450.- om måneden. Tilkøbes der moduler ligger abonnementet i omegnen af 10% af indkøbsprisen pr. måned. Kunden vælger selv, om dette skal faktureres kvartalsvis, halvårligt eller helårligt.

En ny hjemmeside baseret på WEB2IT Silver har en anden prismodel mht. drift og support.

Læs mere om ny hjemmeside med WEB2IT Silver her. 

Læs mere om driftsomkostninger her: http://www.web2it.dk/driftsomkostninger 

 

Support


Web2it yder support til kunderne på hverdage fra 9:00 til 15:00. Der ydes support på Web2it's systemer. Der ydes ikke support til billedredigering eller ændring i html-kode.

 

Opsigelse af websites, Paperturn samt billed/fil database


Der er ingen opsigelsesfrist hos Web2it, hvis man skifter internetpartner. Indeværende abonnementer løber dog til disse er afsluttet, da WEB2IT betaler ekstern samarbejdspartner forud for drift og hosting. 

 

Opsigelse skal ske på skrift eller pr. e-mail af juridiske grunde.

 

Opsigelse af domæner


WEB2IT fornyer altid domæner automatisk. Det bliver gjort for at sikre, at kunderne ikke mister deres domæner ved en fejltagelse. WEB2IT gør det også fordi, at det administrationsmæssigt ville være et kæmpe arbejde at ringe rundt hver gang et domæne skal fornyes. Dermed ville prisen for kunderne stige, og det ønsker vi naturligvis ikke.

 

Derfor skal kunden skriftlig opsige sit domæne til Web2it inden kommende årlige fornyelse.

 

WEB2IT Media Portal


WEB2IT's Media Portal rummer som udgangspunkt 100 GB plads. 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies