COOKIES OG PRIVATLIV

Denne cookie- og privatlivspolitik gælder for alle ydelser, som tilbydes af Web2it ApS (herefter kaldet web2it).

Ved brug af kontaktformular via web2it.dk  på websitet giver kunden (herefter ”Kunden”) web2it en mindre række oplysninger, herunder personoplysninger. Disse oplysninger registreres af web2it i email-klienter.

Ved brug af websitet accepterer Kunden således nærværende privatlivs- og cookiepolitik samt indsamling af oplysninger om Kunden.

WEB2IT er forpligtet til at overholde gældende regler for behandling af personoplysninger, herunder indsamling, brug, opbevaring, deling og beskyttelse af disse oplysninger, samt Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”Cookie-bekendtgørelsen”).

Instruks
Web2it behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med nærværende cookie- og privatlivspolitik og web2it’s forretningsbetingelser i øvrigt.

Kundens indsendelse af oplysninger på websitet antages at udgøre en instruks fra Kunden til web2it om behandling af oplysninger i overensstemmelse formålet, idet formålet med behandlingen er kontakt til aftale mellem web2it og Kunden.

Web2it behandler alene personoplysninger med det formål at levere, forbedre og udvikle de tilbudte ydelser.

Har Kunden givet samtykke til at modtage direkte markedsføring, herunder nyheder og tilbud m.v., kan web2it også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring Kunden modtager.

Kategorier af personoplysninger

Til brug for kontakt  indsamles oplysning om Kundens navn (navn på kontaktperson, såfremt Kunden er erhvervsdrivende), adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.

Når Kunden anvender websitet, registreres automatisk en række serverlogfiler som blandt andet kan indeholde oplysninger om IP-adresse, browsertype, browsersprog, dato og klokkeslæt for anmodninger og et eller flere cookies, der kan identificere Kundens browser.

Når Kunden sender e-mails til eller på anden måde kommunikerer med web2it, er web2it berettiget til at opbevare disse henvendelser med det formål at kunne besvare disse samt forbedre web2it’s ydelser.

Kundens personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre Kunden udtrykkeligt har samtykket til denne videregivelse, eller web2it i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at videregive oplysningerne.

Web2it indsamler ligeledes ikke-identificerbare oplysninger i form af statistik om brugen af websitet, herunder f.eks. antal viste sider. Disse oplysninger opbevares og behandles af web2it, men deles ikke med tredjeparter uden Kundens samtykke.

Adgang til personoplysninger
Adgangen til personoplysninger er begrænset til web2it’s medarbejdere og underleverandører/databehandlere, der som led i deres ansættelse eller levering af ydelser til web2it har brug for at have adgang til de pågældende oplysninger. Alle medarbejdere og underleverandører/databehandlere er underlagt tavshedspligt.

Kundens rettigheder og ansvar

Når Kunden registrerer oplysninger på websitet, står Kunden inde for, at Kunden, såfremt dette er relevant, har det nødvendige samtykke til at overføre de pågældende oplysninger.

Kunden har til enhver tid mulighed for selv at slette eller korrigere afgivne personoplysninger.

Hvis Kunden ønsker indsigt i samtlige de oplysninger, som er registreret om Kunden hos web2it, skal Kunden rette henvendelse til web2it via e-mail. Er der registreret forkerte data, eller har Kunden andre indsigelser, kan Kunden rette henvendelse på samme måde. Kunden har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven, ligesom Kunden til enhver tid er berettiget til at anmode web2it om at slette eller korrigere personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal Kundens personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Web2it opbevarer de personlige oplysninger, Kunden afgiver, hos en databehandler, som udbyder denne hosting service.

Web2it’s interne sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres i øvrigt løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til Kundens rettigheder.

Sletning af oplysninger
Når Kundens oplysninger har været opbevaret i 2 år, slettes de af Kunden registrerede personoplysninger  og web2it behandler således ikke længere Kundens personoplysninger.

Når Kunden køber tjenester på websitet, har web2it dog brug for Kundens personoplysninger som dokumentation, indtil ydelsen er betalt og leveret og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres. Disse oplysninger slettes, når der ikke længere er et formål med arkiveringen.

Tilmelder Kunden sig web2it’s nyhedsbrev, eller har Kunden i øvrigt givet samtykke til, at web2it kan bruge kundens oplysninger til markedsføringsmæssige formål, gemmes Kundens oplysninger højst to år efter ydelsen er afmeldt.

Cookies
Web2it anvender cookies, når Kunden besøger websitet og samtykker til anvendelsen af cookies. Cookies anvendes for at gøre web2it i stand til genkende og identificere Kunden som bruger af websitet gennem sporing af Kundens adfærd på websitet.

Kundens adfærd på websitet analyseres via Google Analytics, som således gør det muligt for web2it at følge Kundens adfærd på websitet.

Når Kunden besøger websitet modtager Kunden automatisk en eller flere cookies. Hvis Kunden ikke ønsker at modtage cookies, kan Kunden klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering/ for at få en vejledning om, hvordan Kunden undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på Kundens harddisk.

Cookies, som sendes til Kunden fra websitet, opbevares højst 24 måneder fra Kundens seneste anvendelse af websitet. Hver gang Kunden genbesøger websitet, forlænges perioden.

Ændringer i cookie- og privatlivspolitik
Web2it er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende cookie- og privatlivspolitik. Kundens rettigheder indskrænkes dog aldrig uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

Sidst opdateret 8. februar 2018.